Judo

 

Judo w klubie Kavkaz

Klub Kavkaz prowadzi zajęcia w zakresie judo - dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. 

Zajęcia prowadzi czynny zawodnik sambo i judo, master sporta sambo, czarny pas judo (2 dan), trener z ponad 20-letnim stażem, srebrny medalista Mistrzostw Europy sambo, zwycięzca licznych turniejów sambo, judo, grapplingu, ADCC, aktualny mistrz Polski judo masters - Wasyl Wojtiechowicz. Trener Wasyl jest czynnym zawodnikiem, który jest w stanie pokazać wszystkie techniki na pełnej szybkości. Jest on bardzo dobrym specjalistą w zakresie walki parterowej. 

W klubie funkcjonują w tej chwili dwie sekcje judo - dla dzieci od około 5 roku życia do 12 oraz dla młodzieży i dorosłych. Zapraszamy zarówno osoby całkowicie początkujące, jak również zaawansowane. Dla każdej grupy mamy odpowiednio dostosowany program. 

Nasza sekcja judo wyróżnia się też tym, że równolegle trenujemy inną, podobną dyscyplinę - czyli sambo sportowe. Trener Wasyl Wojtiechowicz, pomimo, że posiada czarny pas i drugi dan judo, jest bardzo doświadczonym sambistą. Sambiści wielokrotnie udowodnili swoją wielką siłę i skuteczność w judo - na przestrzeni ostatnich dekad. Również praktyczny aspekt naszych treningów jest znacznie rozszerzony poprzez uzupełnienie judo poprzez elementy z sambo sportowego, np. dużo bardziej rozwinięta jest walka parterowa, ale i arsenał rzutów jest bogatszy. 

Zajęcia dla dzieci trwają zawsze 90 minut i odbywają się 3 razy w tygodniu. 

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych trwają 2 godziny i niekiedy więcej - również odbywają się 3 razy w tygodniu. 

Nie jesteśmy "funny judo"

Nie prowadzimy 60 minutowych zajęć jeden raz w tygodniu. Naszym minimum są trzy treningi po 90 minut - dla dzieci w najmłodszym wieku, oraz możliwość uzupełniania zajęć o treningi na otwartej przestrzeni z grupą zapaśniczą. Docelowo nasze sekcje wyczynowe będą odbywać treningi codziennie, a nawet dwa razy dziennie.

Judo dla dzieci

W naszym klubie funkcjonuje sekcja dla dzieci od 5 do 12 roku życia, która trenuje 3 razy w tygodniu po 90 minut. Na treningach uczymy zarówno absolutnych podstaw, akrobatyki, padów, wprowadzane są elementy zabaw - jednak w naszym klubie od pierwszych treningów uczymy dzieci praktycznych technik, rzutów, trzymań, techniki walki w parterze. Zapraszamy zarówno dzieci początkujące, jak również doświadczone w dyscyplinie judo i sambo. 

Judo dla dorosłych i młodzieży

Nasza sekcja dedykowana dorosłym oraz młodzieży działa 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Na zajęcia zapraszamy zarówno doświadczone osoby trenujące judo i sambo, jak również początkujących, amatorów, którzy chcą nauczyć się techniki walki - rzutów oraz parteru. 

Program zajęć sekcji judo/sambo w klubie Kavkaz

Równolegle z judo - trenujemy również pod kątem formuły sambo sportowego! Trener prowadzący zajęcia jest zarówno doświadczonym judoką, jak również sambistą. Sambiści wielokrotnie udowodnili swoją doskonałą gotowość do walki w formule judo - uzyskując bardzo wysokie wyniki. Warto też podkreślić, że treningi naszej sekcji stanowią bardzo dobre uzupełnienie nawyków samoobrony. Osoby planujące   

Planujemy udziały w zawodach judo oraz sambo - dla każdej grupy wiekowej. 

Ciekawostką jest, że nasze sekcje sambo/judo przez pierwsze pół roku prowadzone były przez byłego trenera oficjalnej kadry Rosji judo - Khasana Abdul-Azieva, który na swoim koncie ma wybitne osiągnięcia jako m.in. trener olimpijczyka Jakuba Szamilowa. Od samego początku działania w kierunku judo nasz klub stawiał przed sobą najwyższe cele sportowe. 

Bogata historia judo

Na początek warto wspomnieć o tym, że judo to popularna sztuka walki, które wywodzi się z Japonii. Od roku 1964 uznawana jest również za dyscypliną olimpijską. Mimo tego, że w Polsce judo praktykowane jest od wielu dekad, obserwujemy różne szkoły, które niekoniecznie oddają filozofię tej sztuki walki. Dlatego też postanowiliśmy otworzyć najlepszą szkołę judo, która dokłada wszelkich starań, w prowadzone treningi były owocne i dostosowane do potrzeb osób zainteresowany.

Judo dosłownie oznacza "łagodną drogę" lub o tej sztuce walki mówi się również jako o "drodze do zwinności". Twórcą judo był Jigoro Kano, który w roku 1882 stworzył pierwszą szkołę judo zwaną Kodokan Judo. Zadbał on o to, by zebrać i jednocześnie ulepszyć znane chwyty jiu-jitsu i nadać im zupełnie nową formę. Przede wszystkim kluczowe było to, by usunąć z niego elementy, które w jakiś sposób mogą zagrażać zdrowiu lub życiu osób trenujących.

Judo obecnie jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. Warszawa, jak również cała Polska jest doskonałym dowodem na to - w samej tylko Warszawie, wedle naszych obliczeń, judo trenuje kilkanaście tysięcy osób, zwłaszcza dzieci. Jednocześnie z jakiegoś powodu, Polska od dłuższego czasu nie jest w stanie osiągnąć medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Uważamy, że warto działać w takim kierunku aby sytuację tę zmienić. Naszym zdaniem już na etapie szkolenia dzieci należy wykazać się należytym zaangażowaniem, uwagą, poświęceniem i takie właśnie cele przyświecają naszej pracy. Nie traktujemy działalności naszego klubu komercyjnie, klub nasz nie przynosi nam dochodu. Naszym celem jest wykształcenie sportowców zdolnych zabiegać o najwyższe cele sportowe. Równolegle z kształceniem najlepszych sportowców, głęboko wierzymy, że każdy człowiek, każde dziecko, które będzie miało styczność z naszym kształceniem, osiągnie ogólny rozwój fizyczny, psychiczny i mentalny - podnosząc swoją ogólną sprawność, gotowość do działania, podejmowania decyzji w całym swoim życiu.