Szkoła Kavkaz – rusza nabór - podstawówka i liceum sportowe!

Szkoła Kavkaz

Klub Kavkaz ogłasza nabór do powstającej szkoły.

Wiek – dowolny. Narodowość - każda. Udzielimy szczególnego wsparcia osobom nie posługującym się biegle językiem polskim. Zajęcia odbywać się będą pod adresem ul. Siedmiogrodzka 5 lokal 9 (siedziba klubu). 

Poziom szkolenia – szkoła podstawowa oraz liceum.

Dokumenty należy składać już - pierwsza rekrutacja rusza już 15 października! Prosimy o kontakt z nami! 

 

Dlaczego powołujemy do życia własną szkołę?

Decyzja o konieczności stworzenia własnej, niezależnej szkoły podyktowana została kilkoma czynnikami. Pierwszym był fakt, że nasi zapaśnicy nie są w stanie poprawnie rozwijać się sportowo ze względu na brak możliwości odbywania dwóch pełnowartościowych treningów zapasów w ciągu dnia. Kolejnym problemem były regularnie zgłaszane przez rodziców problemy w szkołach, niektórzy z naszych adeptów regularnie nie przechodzili z klasy do klasy. Naszym zdaniem wymagają oni dodatkowego wsparcia, zwłaszcza te osoby, które nie są długo w Polsce, jak również osoby, które skoncentrowane są na rozwoju sportowym i zwyczajnie nauka im nie w głowie. Uważam, że problemy związane z edukacją można rozwiązać w sposób twórczy, współpracując z uczniami oraz ich rodzicami, jak również dostosowując edukację, jej poziom do indywidualnych możliwości i predyspozycji poszczególnych osób.

Kolejnymi powodami tworzenia szkoły jest chęć stworzenia nowego modelu edukacji, w którym każdy z naszych adeptów, już na poziomie szkoły podstawowej oraz liceum otrzyma również realną, rzeczywistą, prawdziwą edukację zawodową – czyli coś, co obecnie w Polsce po prostu nie istnieje. Każdy z naszych uczniów otrzyma praktyczną umiejętność wykonywania konkretnego zawodu – lub zawodów.

Jednak jednym z najważniejszych elementów naszej edukacji jest nauka samodzielnego myślenia. W tym zakresie posiadamy duże możliwości, wiedzę, umiejętności. Dużo ważniejsze jest nauczenie się myślenia, usprawnienie swojego myślenia niż uczenie się na pamięć różnych mało istotnych faktów, dat, nazw. Dysponujemy całym szeregiem elementów, dzięki którym jesteśmy w stanie pozytywnie wspierać sprawność umysłów naszych uczniów.

 

Podstawowe założenia szkoły Kavkaz

Trenujemy dwa razy dziennie, pod okiem naszego sztabu trenerskiego, realizując konkretny program w zakresie szkolenia zapaśniczego – w przyszłości również powstaną sekcje związane z wyczynowym szkoleniem judo.

Zapewniamy wyżywienie – odpowiednio dobrane, pełnowartościowe posiłki – na koszt klubu, szkoły.

Zapewniamy odpowiednią suplementację, witaminy, minerały oraz wsparcie dietetyka.

Zapewniamy wsparcie fizjoterapeutyczne.

Gwarantujemy sprawne przechodzenie z klasy do klasy – na poziomie szkoły podstawowej oraz liceum.

Zapewniamy przyswojenie podstawy programowej – i to w ciągu 2-3 godzin nauki dziennie.

Nauka języków obcych – oprócz nauki podstaw gramatyki – oparta będzie o konwersacje współprowadzone z udziałem native speakerów, jak w dobrej klasy szkołach językowych.

Zapewniamy wsparcie mniejszości religijnych w zakresie edukacji religijnej.

Zapewniamy naukę wybranych zawodów, kompetencji – na samym początku w ofercie naszego szkolenia – przykładowe zawody dla których program mamy już opracowany (lista będzie cały czas rozwijana):

- marketing ze szczególnym uwzględnieniem marketingu internetowego

- e-commerce – handel internetowy – zarówno od strony technicznej, projektowanie i budowa sklepów internetowych, jak również koncepcja sklepu internetowego, marketing, organizacja pracy, logistyka, obsługa klienta

- elektronika – z uwzględnieniem takich dziedzin jak serwisowanie, naprawianie urządzeń elektronicznych, projektowanie urządzeń elektronicznych, handel internetowy

- serwis urządzeń AGD, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń profesjonalnych, gastronomicznych

- tworzenie stron, serwisów internetowych w oparciu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania silników open source – drupal, wordpress, prestashop, nauka HTML i CSS, dobrych praktyk projektowania witryn internetowych, usability, UX, optymalizacji witryny pod kątem SEO.

- trener zapasów – warunkiem koniecznym w Polsce do otrzymania uprawnień honorowanych przez PZZ jest ukończenie szkoły średniej, osoby dysponujące szczególnymi predyspozycjami w zakresie pracy trenerskiej będą przygotowywane do wykonywania tego zawodu, co do zasady osoby o takich skłonnościach i możliwościach ujawniają się same – np. pomagając w poprawnym wykonaniu techniki kolegom z grupy, zostając po treningach z kolegami i pokazując poszczególne techniki

 

Lista zawodów będzie wzrastać. Istnieje też szansa, że wszyscy nasi uczniowie będą objęci programem zapoznawczym z każdą z wymienionych dyscyplin, jak również z kolejnymi dziedzinami, o które będzie poszerzany nasz program.

Wszyscy nasi uczniowie będą przechodzić praktyki zawodowe w zakładach pracy prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwa, pod okiem naszych pracowników posiadających wysokie kompetencje we wszystkich wymienionych dyscyplinach. Istnieć będzie również możliwość uzyskania zatrudnienia.

Zapewniamy także przygotowanie indywidualne w dyscyplinach wskazanych przez ucznia – tzn. że jeżeli ktoś zamierza zostać lekarzem my jako szkoła zapewnimy odpowiednie szkolenie na najwyższym poziomie. Zapewniamy należyte przygotowanie do matury.

W ramach programu nauczania będą wprowadzane dodatkowe elementy służące poprawie jakości myślenia – jak np. nauka gry w szachy.

 

Wstępny zarys naszego grafiku

Rano pierwszy trening zapasów 9:00

11:00 posiłek, specjalnie przygotowany przez prowadzony przez nas catering (kto był z nami w czasie pandemii – ten wie jak było :)) )

Zajęcia szkolne. Na początku istnienia naszej inicjatywy działamy w oparciu o „Szkołę w chmurze” oraz analogiczne inicjatywy, które pozwalają pełną realizację podstawy programowej. Każdy z uczniów będzie posiadać zadany materiał do przerobienia, który będzie realizować przy wsparciu naszego sztabu pedagogicznego, który aktywnie będzie nadzorować rozwój każdego z naszych beneficjentów.

Zajęcia w zakresie nauki zawodu, praktyki zawodowe.

Trening wieczorny.

Kwestie posiłków zostaną rozwiązane dopracowane w praktyce. Zapewniamy zapewnić pełną opiekę naszych uczniów uczestniczących w naszym projekcie.

 

Czego nauczy nasza szkoła?

Każdy z naszych adeptów, otrzyma od nas wyszkolenie sportowe na najwyższym poziomie, wsparcie psychologiczne, fizjoterapeutyczne, dietetyczne, specjalnie przygotowane wyżywienie, pełne wsparcie w nauce – zarówno w realizacji podstawy programowej, jak również w nauce konkretnego zawód. Osoby zainteresowane otrzymają pracę w zawodzie – zwłaszcza tuż po ukończeniu naszej edukacji - w obszarze licznych przedsiębiorstw prowadzonych przez nas. Osoby dla których będzie to ważne zostaną przygotowane do matury w taki sposób, aby dostały się one na wybrane kierunki studiów – np. na medycynę. Nasza szkoła będzie też uczyć myślenia – abstrakcyjnego, twórczego, szybkiego, nieszablonowego – dzięki czemu nasi adepci będą w stanie znacznie łatwiej i szybciej rozwiązywać złożone problemy – zarówno życiowe, dydaktyczne, taktyczne.

 

Nauka zawodu w szkole Kavkaz

Jednym z głównych założeń naszej szkoły będzie szkolenie w zakresie nauki konkretnego zawodu. Niejednokrotnie podchodzą do mnie młodzi ludzie i mówią – zatrudnij nas, daj nam pracę. Ja ich pytam – co umiecie? Co konkretnie potraficie robić? Konkretnie co? Może znacie front end, html, css3? A może doskonale znacie photoshopa? Może świetnie piszecie artykuły? A może znacie się na elektronice analogowej? Nie? Cyfrowej? A może na technice wielkiej częstotliwości? Potraficie naprawić wzmacniacz? A może obróbka skrawaniem? Tokarka? Frezerka? Stolarstwo? Marketing? Sprzedaż? Umiecie gotować?

Każdy kto ma kontakt ze współczesną młodzieżą zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że pomijając naprawdę nieliczne wyjątki – nikt nic nie potrafi.

A wiecie jak wyglądają praktyki w szkołach technicznych? Albo na uczelniach wyższych? Ja wiem, gdyż regularnie je prowadzę. Politechnika, Wojskowa Akademia Techniczna, liczne szkoły techniczne… Przychodzą młodzi ludzie i mówią – chcemy odbyć praktyki. Nie ma żadnej kontroli tego procesu. Żadnej. Stworzenie programu praktyk zajmuje kilka minut, należy wpisać program do odpowiedniej dokumentacji – można wpisać tam cokolwiek. Młodzież w większości przypadków sprząta albo składa kartony w ramach swoich praktyk. Niejednokrotnie słyszałem, że jestem jedynym zakładem, w którym ludzie faktycznie coś robią. Niejednokrotnie po przeszkoleniu w ramach praktyk zatrudnialiśmy młodych ludzi już za pieniądze, po odbyciu praktyk.

 

Nie marnujemy czasu!

W naszej szkole na realizację tak zwanej podstawy programowej poświęcać będziemy minimalną ilość czasu. Ściśle współpracując z inicjatywą „Szkoła w chmurze” - zakładamy, że zależy nam na poprawnym przechodzeniu z klasy do klasy, co nie będzie stanowiło większego problemu przy założeniu nie marnowania czasu na głupoty, na jakie traci się większość czasu w klasycznych szkołach. Znacznie bardziej istotna jest dla nas realizacja zadań związanych ze szkoleniem sportowym, zawodowym oraz ogólno-rozwojowym w zakresie zwiększania umiejętności umysłu.

 

Podsumowanie

Wierzymy głęboko, że dzięki naszej inicjatywie nie tylko zostaną zrealizowane najwyższe cele sportowe – zakładamy bowiem, że bez zaproponowanego przez nas podejścia nie można mówić o kształceniu przyszłych mistrzów olimpijskich, tak również uważamy, że cały system edukacji nie kształci ani sprawnych pracowników, ani sprawnie myślących ludzi. Chcielibyśmy to zmienić i głęboko wierzę, że rozpoczniemy proces, który wskaże zupełnie nowe kierunki w rozwoju edukacji w kraju i na świecie. Już najbliższe miesiące udowodnią słuszność postawionych przez nas tez. Zakładamy, że już wkrótce będziemy mogli mówić o niezwykłej rewolucji – nie tylko w procesie szkolenia sportowego. Mówimy o wielkiej rewolucji w szkoleniu, kształceniu i edukacji jako takiej. Rewolucji, która jest potrzebna jak nigdy dotąd. Dosyć marnowania najcenniejszych lat życia w szkolnych murach. Czas na autentyczny, twórczy, wszechstronny rozwój.

 

Iwo Czerniawski